Stamningsgrupp för vuxna

Som för detta samordnare för Intensiv Stamningsterapi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och som klinisk stamningslogoped, så har jag insikt i värdet av att stammande personer får möta varandra under inspirerande och trygga former. Jag kommer arrangera fem träffar i Röstfabriken oktober till december för minst fem och högst åtta deltagare. Det kommer blir diskussioner om undvikanden och framgångsstrategier liksom talövningar. Vi kommer också få besök av en gäst som berättar om sin stamningsresa. Hör av dig till info@rostfabriken.se eller till nummer 0731-588054 om du vill veta mer om innehåll och kostnad.

Comments are closed.